Mitt valg , ikke fastlegens -Bloggaksjon

 

I dag er jeg med på en bloggaksjon. Det er Susanne Kaluza som har forfattet brevet til alle stortingsrepresentantene, og jeg setter mitt navn under dette. Her er bloggposten Susanne har skrevet, og som jeg deler, og som du er velkommen til å dele, i bloggen din, på Facebook, og som epost til landets stortingsrepresentanter:

Noen ganger blir man så opprørt over en sak at det ikke holder bare å skrive om det. Man må også skrive til de som faktisk sitter med makt til å endre. I dag har jeg derfor sendt et brev til alle landets stortingsrepresentanter. Brevet er et ledd i en aksjon jeg har dratt i gang sammen med en rekke andre, engasjerte bloggere som er like opprørte som meg. Håper du også har lyst til å bidra!

I brevet står det:

Hei,

Først og fremst: Jeg har stor respekt for at abort er et vanskelig, moralsk og dypt personlig spørsmål. Jeg mener vi som samfunn må gjøre det vi kan for å sørge for at så få jenter som mulig blir nødt til å oppleve dette.

Jeg skriver til deg i dag om forslaget om å gi fastleger rett til å nekte å henvise kvinner videre til assistert befruktning, svangerskapsavbrudd samt skrive ut resept på nødvendig prevensjon.

Legene har allerede en reservasjonrett mot å utføre abort, en rett de har hatt siden 1975.  Den ordningen er god, og skaper ingen problemer verken for sykehus eller pasienter. Men det er en stor prinsipiell forskjell på å utføre et inngrep selv, og å henvise pasienter videre til en behandling de har lovfestet krav på. En lov som tillater fastleger å nekte å gi pasientene henvisning til lovlige helsetjenester er bare med på å gjøre det vanskeligere og mer tidkrevende å få helsehjelp for kvinnene som befinner seg i en slik situasjon.  Kvinner bør slippe denne merbelastningen.

Fastlegen er førstelinjetjeneste og den vi alle henvender oss til når vi har spørsmål om helsa vår. En allmennlege som har inngått en avtale med kommunen om å delta i fastlegeordningen har i dag plikt til å sørge for at pasientene får lovfestet helsehjelp. Skal vi ha det slik at fastleger selv skal få bestemme hvilke deler av norsk lov de vil hjelpe pasienten med? Jeg har respekt for at enkelte leger opplever deler av jobben sin som vanskelig, men her må vi veie legens behov mot pasientens behov og rettigheter. I en fastlegesituasjon er det pasientens behov som veie tyngst, ikke fastlegens.

Det er lettvint å hevde at saken kan løses ved å avtale bruk av andre leger når behovet oppstår. Ofte sier ikke en kvinne at temaet for timen er prevensjon eller abort når hun bestiller konsultasjon. Da vil hun måtte sendes ut av legekontoret igjen med beskjed om at hun må oppsøke en annen lege for å få hjelp. For en ung kvinne i en sårbar situasjon er dette en unødvendig tilleggsbelastning.

Det er umulig å kreve at kvinner på forhånd setter seg inn i hvilke reservasjoner fastlegen har siden vi ikke planlegger på forhånd at vi får behov for en henvisning som kan hjelpe oss å bli gravide, eller avslutte en uønsket graviditet.

Unge er ekstra sårbare siden de automatisk får morens fastlege. I tillegg kjøper og selger fastlegene pasientlister seg i mellom. Hva hvis din liste blir kjøpt av en fastlege som er mot p-piller eller abort?

For oss som er voksne og bor i urbane strøk vil neppe denne loven ha så mye å si, men hva med 15-åringen som er ufrivillig gravid i en liten bygd i Norge? Det er ikke fastlegen hennes som er den svake part her.

Dette dreier seg om om en kvinnes kropp og bør forbli hennes valg, uansett hvor hun bor i landet, og hvem hun har som fastlege.

Jeg spør derfor deg som stortingsrepresentant:

Vil du si ja til et vedtak som innskrenker norske kvinners rett til å få henvisning til assistert befruktning, abort eller få resept på ønsket prevensjon hos fastlegen sin? Ja/Nei

Jeg ser frem til å høre fra deg!

Med vennlig hilsen

Susanne Kaluza

PS : I epostene jeg har sendt har jeg skrevet under med mitt navn: Monika Taarneby.

Hvis du enig, så er det supert om du kopierer brevet og sende det på epost til de som bestemmer!
Kanskje kan vi sammen klare å svinge stemmene? Eller i det minste vise politikerne at de ikke kan frata kvinnene retten til lik helsehjelp hos fastlegen sin uten protester?
Epostadressene til Stortingsrepresentantene våre har jeg samlet her, så det bare er å klippe og lime rett inn i epostleseren. De er:

kari.henriksen@stortinget.no, Odd.Omland@stortinget.no, Hans-Fredrik.Grovan@stortinget.no, Ingunn.Foss@stortinget.no, Norunn-Tveiten.Benestad@stortinget.no, ase.michaelsen@stortinget.no, martin.kolberg@stortinget.no, lise.christoffersen@stortinget.no, torgeir.micaelsen@stortinget.no, per.lundteigen@stortinget.no, trond.helleland@stortinget.no, anders.werp@stortinget.no, Kristin-Ormen.Johnsen@stortinget.no, jorund.rytman@stortinget.no, morten.wold@stortinget.no, ingrid.heggo@stortinget.no, bjorn.lodemel@stortinget.no, Sveinung.Rotevatn@stortinget.no, Jan-tore.sanner@stortinget.no, sylvi.graham@stortinget.no, Tone.Troen@stortinget.no, bente-stein.mathisen@stortinget.no, Henrik.Asheim@stortinget.no, Nils-Aage.Jegstad@stortinget.no, mette.tonder@stortinget.no, kari-kjonaas.kjos@stortinget.no, Hans-Andreas.Limi@stortinget.no, ib.thomsen@stortinget.no, Anniken.huitfeldt@stortinget.no, Sverre.myrli@stortinget.no, Marianne.aasen@stortinget.no, Asmund-Grover.Aukrust@stortinget.no, gunvor.eldegard@stortinget.no, ingvild.kjerkol@stortinget.no, arild.stokkan-grande@stortinget.no, Andre-N.Skjelstad@stortinget.no, elin-rodum.agdestein@stortinget.no, else-may.botten@stortinget.no, Fredric.Bjordal@stortinget.no, jenny.klinge@stortinget.no, rigmor.andersen-eide@stortinget.no, Pal.Farstad@stortinget.no, Helge.Orten@stortinget.no, elisabeth-robekk.norve@stortinget.no, harald.nesvik@stortinget.no, oskar.grimstad@stortinget.no, kirsti.Bergsto@stortinget.no, helga.pedersen@stortinget.no, kare.simensen@stortinget.no, frank.bakke-jensen@stortinget.no, jan-henrik.fredriksen@stortinget.no, irene.johansen@stortinget.no, svein-roald.hansen@stortinget.no, ulf.leirstein@stortinget.no, Bengt-Morten.Wenstob@stortinget.no, ingjerd.schou@stortinget.no, tore.hagebakken@stortinget.no, stine-renate.haheim@stortinget.no, anne-tingelstad.woien@stortinget.no, Ketil.Kjenseth@stortinget.no, olemic.thommessen@stortinget.no, morten-orsal.johansen@stortinget.no, martin.henriksen@stortinget.no, tove.knutsen@stortinget.no, Torgeir-Knag.Fylkesnes@stortinget.no, elisabeth.aspaker@stortinget.no, kent.gudmundsen@stortinget.no, oyvind.korsberg@stortinget.no, karin.andersen@Stortinget.no, knut.storberget@stortinget.no, anette.trettebergstuen@stortinget.no, tone-merete.sonsterud@stortinget.no, gunnar.gundersen@stortinget.no, Tor-Andre.Johnsen@stortinget.no, terje.aasland@stortinget.no, lene.vagslid@stortinget.no, Christian-Tynning.Bjorno@stortinget.no, geir-jorgen.bekkevold@stortinget.no, torbjorn-roe.isaksen@stortinget.no, bard.hoksrud@stortinget.no, marianne.marthinsen@stortinget.no, jan.bohler@stortinget.no, marit.nybakk@stortinget.no, Rasmus-Johan-Michael.Hansson@stortinget.no, hans-olav.syversen@stortinget.no, trine.grande@stortinget.no, ola.elvestuen@stortinget.no, ine-marie.eriksen-soreide@stortinget.no, nikolai.astrup@stortinget.no, michael.tetzschner@stortinget.no, kristin.vinje@stortinget.no, mudassar.kapur@stortinget.no, stefan.heggelund@stortinget.no, siv.jensen@stortinget.no, christian.tybring-gjedde@stortinget.no, dag-terje.andersen@stortinget.no, sonja.mandt@stortinget.no, Anders.Tyvand@stortinget.no, svein.flatten@stortinget.no, Karstein-Eidem.Lovaas@stortinget.no, anders.anundsen@stortinget.no, morten.stordalen@stortinget.no, eirin.sund@stortinget.no, torstein.solberg@stortinget.no, Hege-Haukeland.Liadal@stortinget.no, geir.pollestad@stortinget.no, Olaug.Bollestad@stortinget.no, Geir-S.Toskedal@stortinget.no, Iselin.Nybo@stortinget.no, bent.hoie@stortinget.no, siri.meling@stortinget.no, arve.kambe@stortinget.no, tina.bru@stortinget.no, bente.thorsen@stortinget.no, Roy.Steffensen@stortinget.no, freddy.de-ruiter@stortinget.no, kjell.ropstad@stortinget.no, svein.harberg@stortinget.no, ingebjorg.godskesen@stortinget.no, anna.ljunggren@stortinget.no, eirik.sivertsen@stortinget.no, kenneth.svendsen@stortinget.no, margunn.ebbesen@stortinget.no, Odd.Henriksen@stortinget.no

Har du en Facebook-profil er det supert om du vil lime denne teksten inn i profilen din:

I dag har jeg sendt brev til alle landets stortingsrepresentanter. Vil du gjøre det samme?
?Som stortingsrepresentant vil du snart få et forslag på bordet som vil gi fastleger rett til å nekte å henvise kvinner som har behov for det videre til assistert befruktning, svangerskapsavbrudd og å skrive ut nødvendig prevensjon.

Abort er et vanskelig, moralsk og dypt personlig spørsmål. Men det dreier seg om en kvinnes kropp og bør forbli hennes valg, uansett hvor hun bor i landet, og hvem hun har som fastlege.

Jeg spør derfor: Vil du si ja til et vedtak som innskrenker norske kvinners rett til å få henvisning til assistert befruktning, abort eller få resept på ønsket prevensjon hos fastlegen sin? Ja/Nei?

Målet er å få et ?nei? fra minst 85 stortingsrepresentanter i løpet av høsten. Da sikrer vi flertall. Du kan lese mer om aksjonen her: http://tinyurl.com/p2r6bkt Vil du bidra? Kopier denne statusen og send på epost til de på tinget og be vennene dine gjøre det samme!?

(Epostlista kan du enten klippe rett inn i statusoppdateringen eller legge i kommentarfeltet under)

Og har du en blogg er det supert om du vil dele brevet på bloggen din, enten slik det står nå, eller med selvvalgte ord.

Det er viktig å huske på at denne reservasjonretten ikke er et krav fra legestanden selv. Både Allmennlegeforeningen og Norsk Gynekologisk forening har vært tydelige på at de mener ?hensynet til pasientene må veie tyngst i denne saken?.

En ny undersøkelse slår også fast at 85 prosent av medisinstudentene er mot at de som leger vil få en slik rett til å reservere seg.

Det er heller ikke først og fremst en politisk sak etter de klassiske skillelinjene, men et spørsmål om man med et pennestrøk kan fjerne pasientenes lovfestede rett til lik tilgang på helsehjelp hos fastlegen sin.   Høyre har f.eks alltid vært krystallklare på at de er mot en slik reservasjonsrett.

Alle norske kvinner burde kunne forvente samme helsehjelp fra fastlegen sin, uansett hvem de er og hvor de bor i landet.

#bloggaksjon  #minkroppmittvalg  #minkropp

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s