Nyttårsforsett er til for å brytes?

I år hadde jeg 3 nyttårsforsett….jeg skulle trappe ned på røyken….det gikk skikkelig til helvete….så skulle jeg kutte ut BURN…de fleste som har sett meg i mer enn 5 minutter vet at det gikk også i dass…det tredje forsettet var at jeg skulle bli flinkere til å huske bloggen min…vel alle som kan lese ser jo at det forsettet er jo heller ikke akkurat vellykket….

Hva skal til for at man greier holde nyttårsforsett? Er de der bare så man skal ha noe å bryte?

Jeg begynner å helle mot det siste alternativet i allefall, for i mitt 33 år lange liv kan jeg ikke komme på ett nyttårsforsett jeg har holdt i særlig mer enn en mnd…..

Reklame